DVFSC
Home / Ban Giám Đốc

Ban Giám Đốc

Phòng Giám đốc

- Giám đốcBà Dương Thị Mỹ Lạng
- Điện thoại cơ quan(0236) 3887 531
- Điện thoại di động0905 12 14 16
- Emailmylangbd@gmail.com

Phòng Phó Giám đốc

- Phó Giám đốcÔng Trần Vĩnh Ninh
- Điện thoại cơ quan(0236) 3887 532
- Điện thoại di động0905180707
- Emailtranvinhninh@gmail.com
- Phó Giám đốcBà Tạ Thiên Nga
- Điện thoại cơ quan(0236) 3887 537
- Điện thoại di động0913 623 661
- Emailtathiennga@gmail.com