DVFSC
Home / Các Phòng

Các Phòng

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

- Kế toán trưởngBà Phan Nguyễn Linh Đa
- Điện thoại cơ quan(0236) 3887 536
- Điện thoại di động0905 275 567
- Emailphan.linhda79@gmail.com

Phòng Nghiệp vụ 1

- Phụ trách phòngÔng Trần Vĩnh Ninh
- Điện thoại cơ quan(0236) 3887 537
- Điện thoại di động0905 18 07 07
- Emailtranvinhninh@gmail.com

Phòng Nghiệp vụ 2

- Phụ trách phòngBà Nguyễn Thị Phương Thảo
- Điện thoại cơ quan(0236) 3889 691
- Điện thoại di động0905 088 636
- Emailphuongthaobk86@gmail.com