DVFSC
Home / Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng cần tuyển các vị trí sau: Chuyên viên Thẩm định giá và nhân viên kế toán (số lượng từ 02-05 người) * Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học công lập – hệ chính quy chuyên ngành thẩm định giá hoặc các ngành kinh tế, kỹ thuật, ... Read More »

THÔNG BÁO: TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỌC VIỆC

Nhằm hỗ trợ cho công tác tuyển dụng nhân sự và chuẩn bị đội ngũ kế cận có đủ năng lực làm việc, Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo tiếp tục triển khai chính sách học việc tại công ty với những nội dung cụ thể như sau: 1. Đối ... Read More »

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng cần tuyển 02 vị trí sau: Chuyên viên Thẩm định giá và nhân viên kế toán ( số lượng từ 02-05 người) * Yêu cầu: – Tốt nghiệp Đại học công lập – hệ chính quy chuyên ngành thẩm định giá hoặc các ngành kinh tế, kỹ ... Read More »

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng cần tuyển 02 vị trí sau: Nam Chuyên viên Thẩm định giá * Yêu cầu: – Tốt nghiệp Đại học công lập – hệ chính quy chuyên ngành thẩm định giá hoặc các ngành kỹ thuật (ưu tiên ứng viên học chuyên ngành kinh tế xây dựng ... Read More »

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Nam Chuyên viên Thẩm định giá.

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng cần tuyển 02 vị trí sau: Nam Chuyên viên Thẩm định giá * Yêu cầu: – Tốt nghiệp Đại học công lập – hệ chính quy chuyên ngành thẩm định giá hoặc các ngành kỹ thuật (ưu tiên ứng viên học chuyên ngành kinh tế xây dựng ... Read More »

TUYỂN DỤNG QUÝ 1/2017

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: NAM CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ Yêu Cầu Công Việc: – Tốt nghiệp Đại học công lập – hệ chính quy chuyên ngành thẩm định giá hoặc các ngành kỹ thuật (ưu tiên ứng viên học chuyên ngành ... Read More »