DVFSC
Home / Bán Đấu Giá / Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

file đính kèm:

Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng