DVFSC
Home / Giới Thiệu / GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng tiền thân là Trung tâm Tư vấn, dịch vụ tài chính – giá cả Đà Nẵng, một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 64/2003/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 2003 của UBND Thành phố Đà Nẵng.

I. THÔNG TIN CHUNG:
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG
Gọi tắt là : DVFSC
Địa chỉ mới: Số 426 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ mới: Số 10 – 12 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
MST : 0400596147
Số điện thoại: (0511) 3887531 – 3887532 – 3887537 – 3887691
Số Fax : (0511) 3887628
Website : http://tdgdanang.com
Email : dvfsc.danang@gmail.com

II. PHÁP LÝ
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH Một thành viên số 0400596147 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.
– Quyết định số 3288/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014.
– Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014.
– Thẻ thẩm định viên (06 thẻ) – Bộ Tài chính cấp.
– Thẻ đấu giá viên (03 thẻ) – Bộ Tư pháp cấp.
– Chứng chỉ Định giá bất động sản/ Chứng chỉ Môi giới Bất động sản/ Quản lý sàn giao dịch Bất động sản – Sở Xây dựng cấp.
– Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu. Chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá.

III. CHỨC NĂNG THỰC HIỆN

1. Dịch vụ thẩm định giá:

1.1. Thẩm định giá Bất động sản:
– Thẩm định các lô đất có giá trị trên 15 tỷ đồng – Tư vấn giá khởi điểm bán đấu giá, giá giao đất có tiền sử dụng đất.
– Nhà chung cư, nhà xưởng, nhà máy, kho tàng, bến bãi, nhà phố, nhà cao tầng, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng…
– Thẩm định đất ở, đất kinh doanh, đất chuyên dùng, đất công nghiệp, đất nông nghiệp, các dự án đầu tư hạ tầng, dự án đầu tư bất động sản, các khu reort…
– Các tài sản gắn liền trên đất: cầu đường, bến bãi, sân gôn, khu du lịch sinh thái, các công trình văn hóa…

1.2. Thẩm định giá Động sản:
– Máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, dây chuyền sản xuất, thiết bị y tế, thiết bị giáo dục.
– Phương tiện vận tải đường bộ, đường sông, đường biển…
– Thiết bị chuyên dùng, Thiết bị gia dụng; Thiết bị thí nghiệm.
– Hàng thanh lý, phế liệu
– Lương thực. Hàng nội thất. Vật liệu xây dựng. Vật liệu điện.
– Các mặt hàng thuốc tây, hóa chất, khí y tế, vật tư tiêu hao.
– Các loại phí dịch vụ…

1.3. Thẩm định giá trị doanh nghiệp:
– Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa;
– Tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa;
– Tư vấn bán đấu giá cổ phần;
– Thẩm định giá để xác định giá trị doanh nghiệp, định giá cổ phần, góp vốn liên doanh, đầu tư, hạch toán, khấu hao tài sản, điều chuyển, thanh lý, mua, bán hoặc chuyển nhượng;
– Tư vấn chuyển đổi sở hữu, chia tách, sáp nhập, thành lập mới doanh nghiệp.

2. Dịch vụ bán đấu giá tài sản:
– Bất động sản: Đất đai, Nhà ở, Nhà xưởng, Nhà cao tầng, Nhà hàng, Khách sạn, Nhà máy, Resort, Khu du lịch…
– Động sản: Máy móc và thiết bị; Phương tiện vận tải; Dây chuyền sản xuất; Hàng hóa; Vật liệu; Lương thực…
– Doanh nghiệp; Cổ phần; Cổ phiếu…
– Các loại tài sản và giấy tờ có giá khác.

3. Các dịch vụ khác:
– Tư vấn xác định chỉ số đánh giá giao dịch Bất động sản;
– Tư vấn xác định giá thay thế cho đền bù giải tỏa các dự án;
– Tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp;
– Liên kết đào tạo, kiểm toán quyết toán vốn đầu tư và các dịch vụ khác về tài chính.