DVFSC
Home / Liên hệ

Liên hệ

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng
Địa chỉ: 426 Hoàng Diệu – P. Bình Thuận – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng – Việt Nam
Điện thoại: (0236) 3887531 – 3887532 – 3887536 – 3887537
Hotline: 0905121416 (Ms Lạng) – 0914146039 (Ms Thịnh)
Fax: (0236) 3887628
Email1: dvfsc.danang@gmail.com
Email2: tdgdanang@vnn.vn