DVFSC
Home / Bán Đấu Giá / THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ: BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN: Công ty Quản lý Cầu Đường Đà Nẵng

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ: BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN: Công ty Quản lý Cầu Đường Đà Nẵng

THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Công ty Quản lý Cầu Đường Đà Nẵng

  1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hoá: CÔNG TY QUẢN LÝ CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG

– Địa chỉ: Số 62 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

  1. Ngành nghề kinh doanh.

– Quản lý, bảo trì, sửa chữa các công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, cảng và bến bãi;

– Thực hiện các dịch vụ về công trình giao thông, thoát nước, sản xuất, cung ứng vật tư, vật liệu; các dịch vụ bãi đỗ, san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, đèn tín hiệu, và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; cung ứng sửa chữa thiết bị chuyên dùng và thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị;

– Tư vấn giám sát các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

  1. Vốn điều lệ: 21.687.550.000 đồng; tương đương: 2.168.755 cổ phần (tính theo mệnh giá).

Trong đó: 

–  Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 650.626 cổ phần;

–  Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần;

–  Cổ phần bán ưu đãi theo thời gian cam kết làm việc thực tế tại khu vực nhà nước: 191.000 cổ phần;

–  Cổ phần bán ưu đãi theo thời gian cam kết làm việc lâu dài tại công ty cổ phần: 879.600 cổ phần;

–  Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 6.506 cổ phần;

– Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 441.023 cổ phần;

– Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh phát hành; dựng sổ): 0 cổ phần.

  1. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.
  2. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng, địa chỉ: 426 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
  3. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng ban hành.
  4. Thời gian và địa điểm phát đơn đăng ký tham gia mua cổ phần: Từ ngày 03/6/2019 đến chậm nhất 10h ngày 21/6/2019 (Trong giờ hành chính) tại:

+ Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng, địa chỉ: 426 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

+ Công ty Quản lý Cầu Đường Đà Nẵng, địa chỉ: 62 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Hoặc truy cập Website: https://tdgdanang.com/

  1. Thời gian nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc: Tiền đặt cọc vào tài khoản Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng trước 10h ngày 21/6/2019.
  2. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Bỏ vào hòm phiếu tại Công ty Quản lý Cầu Đường Đà Nẵng chậm nhất 8giờ 30phút ngày 28/6/2019.

10. Thời gian và địa điểm bán đấu giá dự kiến: 9giờ 00phút ngày 28/6/2019 tại trụ sở Công ty Quản lý Cầu Đường Đà Nẵng, địa chỉ: 62 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

file đính kèm: 

6. Mẫu phiếu đăng ký đấu giá CP

DT DIEU LE CAU DUONG-06052019163037

6467 QD-UBND_0001

2399- QD phe duyet PA CPH Cty CD

2398 -QD phe duyet bo sung PA CPH

GTDN CAU DUONG-06042019221832-đã nén

PA CAU DUONG-06052019165452-đã nén

QD NOI QUY BDG CAU DUONG-06052019162731