DVFSC
Home / Bán Đấu Giá / THÔNG BÁO: Chào bán cạnh tranh cổ phần của Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng

THÔNG BÁO: Chào bán cạnh tranh cổ phần của Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng

Thông tin nằm trong file đính kèm:

4. Don dang ky mua co phan TĐG

5.Mau don khac TĐG

Ban cong bo thong tin_TDG

BCTC kiem toan 2017_TDG

BCTC kiem toan 2018_TDG

Chu truong thoai von cua UBND_TDG

Chung thu TDG

Dieu le Quy DTPT DN

Giay CN so huu co phan_TDG

Giay DKKD_TDG

Quy che chao ban canh tranh_TDG

Quyet dinh chuyen nhuong von_TDG