DVFSC
Home / Bán Đấu Giá / THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 3: Dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng đang hoạt động bình thường của Xí Nghiệp giặt Hội An

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 3: Dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng đang hoạt động bình thường của Xí Nghiệp giặt Hội An

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 3

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và DVTC Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An là: Dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng đang hoạt động bình thường của Xí Nghiệp giặt Hội An.

Giá khởi điểm sau khi giảm là: 2.933.210.000 đồng, tiền đặt trước: 400.000.000 đồng.

– Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h ngày 26/6/2018 đến 9h ngày 06/7/2018 trong giờ hành chính tại 426 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng và tại 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

– Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của của đơn vị tổ chức đấu giá từ ngày 06/7/2018 đến trước 16h ngày 09/7/2018

– Thời gian xem tài sản: từ ngày 26/6/2018 đến ngày 06/7/2018 trong giờ hành chính tại Xí Nghiệp giặt Hội An.

– Thời gian bán đấu giá dự kiến:  15h ngày 10/7/2018 tại Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An, Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại số 426 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng ( ĐT: 0236.3889691) hoặc truy cập website http://tdgdanang.com