DVFSC
Home / Bán Đấu Giá / THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VẬT TƯ ĐIỆN CHIẾU SÁNG HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VẬT TƯ ĐIỆN CHIẾU SÁNG HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty CP Thẩm định giá và DVTC Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản của Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng là: Vật tư điện chiếu sáng hư hỏng không sử dụng được.

Giá khởi điểm là: 113.356.000 đồng, tiền đặt trước: 22.000.000 đồng.

– Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h ngày 04/04/2018 đến 9h ngày 18/04/2018 trong giờ hành chính tại 426 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng.

– Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của của đơn vị tổ chức đấu giá từ ngày 16/04/2018 đến trước 10h ngày 18/04/2018

– Thời gian xem tài sản: từ ngày 04/04/2018 đến ngày 16/04/2018 trong giờ hành chính tại Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

– Thời gian bán đấu giá dự kiến:  09h ngày 19/04/2018 tại Công ty CP Thẩm định giá và DVTC Đà Nẵng, Số 426 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại số 426 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng ( ĐT: 0236.3889691) hoặc truy cập website http://tdgdanang.com