DVFSC
Home / Thông Báo / THÔNG BÁO: TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỌC VIỆC

THÔNG BÁO: TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỌC VIỆC

Nhằm hỗ trợ cho công tác tuyển dụng nhân sự và chuẩn bị đội ngũ kế cận có đủ năng lực làm việc, Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo tiếp tục triển khai chính sách học việc tại công ty với những nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng học việc: Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Đại học chính quy công lập chuyên ngành thẩm định giá hoặc các ngành kinh tế, kỹ thuật:

– Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng;

– Khả năng giao tiếp, diễn đạt và thuyết phục tốt;

– Sức khỏe tốt. Có khả năng làm việc độc lập đồng thời phát huy tốt khi phân công làm việc nhóm;

– Có thái độ và thói quen làm việc tôn trọng kỷ luật và tuân thủ cam kết.

2. Vị trí học việc:

– Chuyên viên thẩm định giá: thẩm định GTDN, bất động sản, động sản.

– Chuyên viên kế toán kiểm toán.

– Chuyên viên lưu trữ hồ sơ thẩm định giá.

– Quản lý mạng và viết các phần mềm ứng dụng cho hoạt động của Công ty.

Số lượng nhân viên học việc tối đa trong mỗi thời kỳ là 06 người.

3. Thời gian học việc: Thời gian học việc của mỗi ứng viên tối thiểu 01 tháng và tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày chính thức học việc tính cho mỗi hợp đồng. Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng học việc đối với Học viên không nhiệt tình, không có tinh thần học hỏi(mặc dù chưa hết thời gian học việc). Sau khi kết thúc thời gian học việc, Ban giám đốc Công ty và bộ phận quản lý trực tiếp sẽ có đánh giá và đề xuất tuyển dụng, ký hợp đồng thử việc ( hoặc chính thức đối với ứng viên đáp ứng được yêu cầu công việc và đáp ứng tiêu chuẩn chức danh ứng tuyển) hoặc chấm dứt học việc đối với ứng viên không đáp ứng tiêu chuẩn chức danh ứng tuyển; hoặc gia hạn thời gian học việc thêm tối đa không quá 6 tháng.

4. Quyền lợi và nghĩa vụ của học viên:

4.1. Quyền lợi:

– Được đào tạo kiến thức, kỹ năng phục vụ cho công việc thuộc các vị trí tại mục 2 thông qua việc trực tiếp tham gia xử lý nghiệp vụ và thực hành các công việc chuyên môn theo hướng dẫn của Lãnh đạo Phòng trực tiếp phụ trách.

– Được ưu tiên xem xét tuyển dụng (thử việc hoặc chính thức).

– Được hỗ trợ chi phí xăng xe và tiền ăn ca với mức 1.080.000đ/ tháng tương ứng với số ngày công đi làm tối đa trong tháng cho người học việc.

–  Được Công ty hỗ trợ chi phí học việc 4.000.000đ/ tháng tương ứng với số ngày công đi làm tối đa trong tháng. Người học việc có tham gia  xử lý nghiệp vụ và thực hành các công việc chuyên môn vào ngày nghỉ theo chế độ của người lao động được thanh toán tiền làm thêm giờ theo quy định hiện hành.

4.2. Nghĩa vụ:

– Ứng viên học việc phải chấp hành nội quy, kỷ luật lao động và quy chế làm việc của Công ty; cam kết bảo mật tất cả các thông tin được tiếp cận trong quá trình học việc.

– Ký hợp đồng học việc (theo PL đính kèm) và đảm bảo thực hiện các cam kết trong hợp đồng.

5. Hồ sơ khi tham gia học việc:

5.1. Đơn xin đăng ký học việc viết tay (theo mẫu do Công ty ban hành)
5.2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương trong thời hạn 6 tháng)
5.3. Các bằng cấp, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan (photo công chứng)
5.4. Căn cước công dân  (photo công chứng)

5.5. Giấy chứng nhận sức khỏe (trong thời hạn 6 tháng)

Thời gian áp dụng chính sách này từ ngày 07/4/2023 đến 30/6/2023./.