DVFSC
Home / Ban Giám Đốc

Ban Giám Đốc

Giám đốc

- Giám đốc Bà Dương Thị Mỹ Lạng
- Điện thoại cơ quan(0236) 3887 531
- Điện thoại di động0905 12 14 16
- Emailmylangbd@gmail.com

Phó Giám đốc

- Phó Giám đốcBà Tạ Thiên Nga
- Điện thoại cơ quan(0236) ‭3889691‬
- Điện thoại di động‭091 3623661‬
- Emailtathiennga@gmail.com
- Phó Giám đốc, kiêm Giám đốc chi nhánh Quảng NamÔng Nguyễn Trần Lâm
- Điện thoại cơ quan(0236) 3887 537
- Điện thoại di động0935222117
- Emailnguyenletranlam@gmail.com