DVFSC
Home / Văn Bản Dữ Liệu / Bảng Giá Đất / BẢNG GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢNG GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

STTTiêu đềQuyết định ban hành
1Bảng giá đất năm 2011QĐ 44-2010-UBND
2Bảng giá đất năm 2012QD 35-2011-UBND
3Bảng giá đất năm 2013QĐ 62-2012 UBND
4Bảng giá đất năm 2014QĐ 41-2013-UBND
5Bảng giá đất năm 2015, 2016QĐ 50-2014-UBND

QĐ 545_QD-UBND
6Bảng giá đất năm 2017QĐ 46-2016-UBND