DVFSC
Home / Thông Báo

Thông Báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng cần tuyển các vị trí sau: Chuyên viên Thẩm định giá và nhân viên kế toán (số lượng từ 02-05 người) * Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học công lập – hệ chính quy chuyên ngành thẩm định giá hoặc các ngành kinh tế, kỹ thuật, ... Read More »

THÔNG BÁO: TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỌC VIỆC

Nhằm hỗ trợ cho công tác tuyển dụng nhân sự và chuẩn bị đội ngũ kế cận có đủ năng lực làm việc, Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo tiếp tục triển khai chính sách học việc tại công ty với những nội dung cụ thể như sau: 1. Đối ... Read More »

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian: Từ 08 giờ 30 ngày 28 tháng 3 năm 2020 Địa điểm: ... Read More »